XIII Ogólnopolska Konferencja
"Rozpraszanie neutronów i metody komplementarne
w badaniach faz skondensowanych"

UWAGA! zmiana terminu konferencji, nowy proponowany termin to 11-14 września 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-15 czerwca 11-14 września 2023 organizujemy kolejną XIII Ogólnopolską Konferencję "Rozpraszanie Neutronów i Metody Komplementarne w Badaniach Fazy Skondensowanej". Konferencja odbędzie się tradycyjnie w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach k/Siedlec.

Konferencja jest polskojęzyczna. Proponujemy wystąpienia w kategoriach: wykładów (30 min. + 5 min. na dyskusję) oraz referatów (20 min. + 5 min. na dyskusję). Propozycje wystąpień wraz z jednostronicowymi streszczeniami oraz wskazaniem jednej z dwóch powyższych kategorii, prosimy przesyłać elektronicznie na adres prof. dr hab. Andrzeja Szytuły z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: andrzej.szytula@uj.edu.pl. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproponowania Autorom zmiany postulowanej kategorii wystąpienia, gdyby wymagała tego spójność programu i względy czasowe.
Wzorem poprzednich lat staramy się o możliwość opublikowania prac w czasopiśmie Phase Transitions (jeszcze w tym roku). Osoby zainteresowane proszę o przysłanie streszczenia w terminie do 15 maja a tekstu publikacji do 30 maja na adres e-mailowy Prof. Szytuły. Warunkiem jest prezentacja pracy na konferencji.
Zgłoszeń uczestnictwa w konferencji mogą Państwo dokonać za pomocą formularza rejestracyjnego podanego poniżej do  30 maja 2023

Dane do wpłaty za konferencję (podamy później):

 

pdf  
pdf program konferencji (w późniejszym terminie)
pdf rozkład jazdy pkp Warszawa - Kotuń
Chlewiska dojazd
pdf wzór zgłoszenia na konferencję w formacie PDF
Prosimy wypełnić zgłoszenie według tego wzoru i przesłać na adres: arkadiusz.rudzki@uph.edu.pl lub arkadiusz.rudzki@gmail.com
Word wzór zgłoszenia na konferencję w formacie MS WORD
Prosimy wypełnić zgłoszenie według tego wzoru i przesłać na adres: arkadiusz.rudzki@uph.edu.pl lub arkadiusz.rudzki@gmail.com
Formularz rejestracyjny

Po zakończonej rejestracji wyślemy do Państwa informację z numerem rachunku bankowego DPT „Reymontówka” w Chlewiskach, na który prosimy dokonać wpłaty za uczestnictwo w Konferencji w wysokości. O szczegółowym planie Konferencji poinformujemy Państwa osobnym e-mailem.
Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział we Wspólnym Spotkaniu Naukowym.

  Skład komitetu organizacyjnego:


Prof. Janusz Chruściel (UPH Siedlce)
Dr hab. Mirosława D. Ossowska-Chruściel
Dr hab. Stanisław Baran (UJ Kraków)
Dr Arkadiusz Rudzki (UPH Siedlce)
Prof. Andrzej Szytuła (UJ Kraków)
Prof. Wojciech Zając (IFJ Kraków)
Dr Sławomir Zalewski (UPH Siedlce)

   Organizatorzy konferencji:


 Uniwersytet Jagielloński

UPH
Instytut Nauk Chemicznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


IFJ
 
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie

PTRN
Polskie Towarzystwo Rozpraszania Neut
ronów


   Sponsorami konferencji są:

ExpressLogic
Operator logistyczny: ExpressLogic Spółka Jawna

Auto Podlasie Toyota
Auto Podlasie Siedlce, Autoryzowany salon i serwis
© 2023 Siedlce  webmaster